Symfony

Symfony és un framework per accelerar el desenvolupament d' aplicacions web PHP.

Symfony implementa best practices, i permet crear codi escalable, solid i compacte.

... i Symfony és

un conjunt de 30 components PHP reutilitzables ... El fonament estàndard sobre el qual es construeixen les millors aplicacions PHP a mida.
 

Aplicacions web implementades amb Symfony

Hi ha milers d'aplicacions web implementades amb el framework Symfony. Algunes destacables són:

Exemples de projectes de PHP que incorporan alguns o tots els components de Symfony

  • Plataforma venda per Internet: Magento
  • Plataforma lider de web analytics: Piwik
  • CRM : OroCRM