Maquetació i edició de continguts

El nostre servei de gestió de continguts està dirigit a aquells clients amb poca disponibilitat per a actualitzar la informació de la seva web.

Et permet estalviar temps i treure el màxim profit de la teva aplicació.

 

Mantenim el teu web al dia!

Les nostres aplicacions web estan pensades per a que el client pugui mantenir-les de manera autònoma i sense grans coneixements tècnics.
No obstant, en el cas de no disposar del temps necessari per a aquesta tasca, Mabuweb t'ofereix un servei de maquetació i edició de continguts web.

  • Maquetació i edició de textos
  • Tractament i maquetació d'imatges
  • Galeries d'imatges
  • Manteniment de repositoris d'informació
  • Metadades (tags): Etiquetem els continguts per optimitzar el seu posicionament als cercadors
  • Integració amb xarxes socials: Publicació de continguts a Facebook i Twitter