jQuery

jQuery

Més rapidesa en webs complexes

jQuery és una biblioteca ràpida i concisa, que simplifica la manera d'interactuar amb els documents HTML i permet manipular l'arbre DOM, de manera que és possible canviar el contingut d'una pàgina web sense necessitat de recarregar-la.

jQuery permet incorporar a les aplicacions nous efectes visuals i interaccions dinàmiques complexes (Ajax, drag&drop, animacions, etc.) amb l'avantatge de que la pàgina ja es pot manipular un cop que s'ha carregat el codi HTML, sense haver d'esperar que es carreguin tots els elements. D'aquesta manera, les aplicacions realitzades amb jQuery i Ajax responen de manera més ràpida.

Compatibilitat amb els navegadors

El desenvolupament d'aplicacions web avançades és cada vegada més complexe, ja que han de funcionar correctament en els diferents navegadors.

En aquest aspecte, és imprescindible utilizar llibreries JavaScript, que simplifiquen el desenvolupament i permeten crear aplicacions compatibles. jQuery és compatible amb els navegadors Mozilla Firefox 2.0+, Internet Explorer 6+, Safari 3+, Opera 10.6+ i Google Chrome 8+.

Més informació a: http://jquery.com/