e-learning

Desenvolupem entorns virtuals d'aprenentatge.

Una eina perfecta per crear cursos on-line i establir una relació dinàmica i interactiva entre mestre i alumne.

Treballem amb ATutor, Claroline i Moodle.

 

Formació a distància

Implementem entorns web 2.0, que permeten presentar continguts, col·laborar, fer qüestionaris, comentaris o enviar tasques.

Permet la màxima flexibilitat horària i independència geogràfica.

Redueix els costos, especialment en formació repetitiva i en grans grups d'alumnes.

És apropiada per a les classes on-line així com per a complementar l'aprenentatge presencial.

ATutor, Claroline i Moodle
Depenent de les necessitats concretes de cada cas utilitzem l'entorn d'educació a distància que millor s'adapta.


ATutor, Claroline i Moodle ofereixen una amplia sèrie d'activitats per als cursos: fòrums, diaris, qüestionaris, materials, wikis, enquestes, tasques, SCORM, etc.

Les plataformes estan traduïdes a molts idiomes, i mantenen un registre i seguiment detallat dels accessos de l'alumne.