Django

Django és un framework web de codi obert escrit en Python, que permet construir aplicacions web més ràpid i amb menys codi.

Django es centra en automatitzar tot el possible en la programació i s'adhereix al principi DRY (Do not Repeat Yourself).

code django
Django i Python han tingut un creixement molt ràpid durant els últims anys. Alguns exemples de llocs web implementats amb django són: